کانونهای اصلی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
بعد از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی با صاحب نظران علمی و صنعتی و احصاء پتانسیلها و توانمندیهای  بالقوه و بالفعل منطقه، برای منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی 10 کانون توسعه فناوری با 10 محور اصلی فعالیت تعیین گردید این کانونها ، مدیریت، هماهنگی و توسعه فناوری در محورهای اصلی فعالیت در نظر گرفته شده را عهده دار خواهند شد.

معرفی کانون
هر منطقه ویژه شامل چندین کانون اصلی است. کانونهای اصلی هر منطقه از دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است. بخش نرم افزاری کانون های منطقه ویژه عبارت است از گروه ، مجموعه یا تیمی از متخصصین و صاحب نظران که وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص یک حوزه فناوری را دارند بطوریکه که منطقه ویژه در آن حوزه دارای پتانسیلهای و توانمندیهای ویژه از لحاظ نیروی انسانی متخصص علمی و صنعتی و ..می باشد. 
بخش سخت افزاری کانونها عبارت است از یک محل جغرافیای مشخص که جهت راه اندازی واحد تولید انبوه به شرکتهای دانش بینان با در نظر گرفتن سیاستهای حمایتی ویژه ارئه می گردد.

كانون شهرک فناوریهای پیشرفته(تبریز 4)

اختصاص 400 هکتار از زمین های شهرک (در فاز اول 70هکتار) 

 دلایل انتخاب:
نزدیكی به صنایع بزرگ و واقع شدن در مجاورت مراکز مهم علمی و صنعتی و دسترسی به جاده های اصلی و زیرساختهای لازم - قرار گرفتن در جوار شهر تبریزومنطقه خوش آب و هوا – داشتن ماهیت حقوقی مصوب در قالب شهرکهای صنعتی

محور اصلی فعالیت كانون:
صنایع غذایی، دارویی و مهندسی پزشکی (سلامت)

سایر فعالیت ها :

 • فناوریهای پیشرفته انرژی های نو و محیط زیست

اقدامات (پروژه ها):

 1. آماده سازی زیر ساختها   
 2. جذب نیروی انسانی
 3. احداث و تجهیز ساختمان سازمان عامل استقرار 
 4. احداث  آزمایشگاه های تحقیقاتی، دفاتر مرکزی  شرکت های بزرگ صنعتی و دفاتر مشاوره ای
 5. احداث  مراکز  نمایشگاهی و آزمایشگاهی،  محل استقرار  شرکت های فناوری های پیشرفته 
 6. احداث مراکز رفاهی و اقامتی مورد نیاز

عملکرد:

 1. تعیین محدوده به متراژ 70 هکتار در فاز اول
 2. احصاء محورهای فعالیت 
 3. تهیه و تدوین تفاهم نامه همکاری فی ما بین 
 4. احصاء مشوق ها و حمایتها
 5. تهیه و تامین زیر ساختهای مورد نیاز

کانون توسعه فناوری خلعت پوشان دانشگاه تبریز
 اختصاص 50 هكتار زمین جهت ایجاد پردیس پارک و توسعه مركز رشد واحد های فناوری دانشگاه تبریز در حوزه زیست فناوری و صنایع غذایی و دارویی در منطقه خلعت پوشان

 دلایل انتخاب كانون:
نزدیکی به صنایع بزرگ داروسازی قاضی ـ زهراوی ـ توانمندیهای علمی و فناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ـ نزدیکی به شهرک صنعتی سعید آباد ـ وجود زمینهای مناسب برای استقرار و توسعه شرکت های دانش بنیان- قرار گرفتن در جوار شهر تبریز و منطقه خوش آب و هوا

 محور اصلی  فعالیت كانون:
فناوریهای زیستی

اقدامات (پروژه ها):

 1. آماده سازی زیر ساختها 
 2. احداث آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد 
 3. احداث ساختمان مراکز رشد(دفاتر و کارگاهها)  
 4. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون

عملکرد:

 1. تعیین محدوده به متراژ 50 هکتار برای ایجاد پهنه فناوری
 2. برنامه ریزی لازم برای ادامه کار
 3. تهیه و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه فی مابین

کانون توسعه فناوری دانشگاه صنعتی  سهند( واقع در دالان مرکزی)

اختصاص 50 هكتار زمین دانشگاه صنعتی سهند در جوار دانشگاه 

دلایل انتخاب کانون:
نزدیکی به دانشگاه صنعتی سهند – نزدیکی به شهرکهای صنعتی (منطقه صنعتی غرب تبربز شهید سلیمی- بعثت- شهید رجایی) و صنایع بزرگ پالایشگاهی و مجتمع پتروشیمی تبریز

محور اصلی  فعالیت كانون:
متالورژی نانو مواد و صنایع معدنی

اقدامات (پروژه ها):

 1. آماده سازی زیر ساختها  
 2. احداث  آزمایشگاه های تحقیقاتی                                       
 3. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون  
 4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)

عملکرد:

 1. تعیین محدوده به متراژ 50 هکتار برای ایجاد پهنه فناوری
 2. برنامه ریزی لازم برای ادامه کار
 3. تهیه و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه فی مابین

کانون شهرک فناوری قطعات خودرو

در قسمت غرب تبریز در مرکزصنایع بزرگ واقع شده است این شهرک یکی از دو شهرک فناوری در سطح کشور می باشد که در حال حاضر  فعال می باشد
 دلایل انتخاب کانون :

 • وجود کارخانه های متعدد قطعه سازی و خودرویی
 • لزوم ارتقا  سطح  فناوری  و توسعه دفاتر تحقیق و  توسعه   متمرکز
 • نزدیکی به مراکز بزرگ صنعتی و شهرک های صنعتی و واحدهای بزرگ صنعتی مثل ماشین سازی ، تراکتور سازی، ایدم، بلبرینگ سازی، موتوژن،  پمپ سازی و ...

محور اصلی فعالیت كانون: 
فناوری های قطعه سازی و ماشین سازی

اقدامات (پروژه ها):

 1. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد  
 2. تاسیس و تجهیز کارگاه نمونه سازی سریع
 3. احداث آزمایشگاه تحقیقاتی

عملکرد:

 1. اقدامات برای توانمند سازی شهرک فناوری
 2. تهیه برنامه های توسعه فعالیتها
 3. تهیه و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه فی مابین

کانون پارک علم وفناوری استان –مجموعه عصرانقلاب ( واقع در دالان مرکزی)

مجموعه عصر انقلاب که فاز اول آن احداث و شروع بکار نموده است و فاز دوم آن نیز در دست احداث می باشد.

دلایل انتخاب کانون:
 نزدیکی به شهرکهای صنعتی(مجتمع صنعتی غرب –شهرک صنعتی شهیدرجائی–شهرک صنعتی آخولا) –درکنار اتوبان تبریز وشهرجدیدسهند–نزدیکی به زیر ساختهای ارتباطی - نزدیکی به پارک علم وفناوری ومرکز رشد پارک–وجود خدمات زیر بنایی
محور اصلی فعالیت كانون: 
- مواد شیمیایی ، پلیمر و مواد پیشرفته

اقدامات (پروژه ها):

 1. تکمیل زیر ساختها  
 2. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
 3. احداث آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد  
 4. احداث آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع شیمیایی   

عملکرد:

 1. برنامه ریزی و اقدام برای تاسیس راه اندازی پردیس تخصصی
 2. تهیه برنامه های توسعه فعالیتها پارک
 3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین

کانون همکاریهای فناوری ملی –بین المللی سهلان

اختصاص 100هکتاراز زمینهای منطقه ویژه اقتصادی سهلان 

دلایل انتخاب كانون:
 نزدیكی به شهرك صنعتی سرمایه گذاری خارجی- نزدیكی به گمرك تبریز- نزدیکی به فرودگاه –قرار گرفتن در جوار جاده تبریز- بازرگان

محور اصلی فعالیت كانون:
همکاریهای فناورانه بین المللی

اقدامات (پروژه ها):

 1.  تکمیل زیر ساختها 
 2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون 
 3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد
 4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
 5. ایجاد مرکز تحقیقات و طراحی مبل و دکوراسیون 
 6. ایجاد مراکز تحقیقات کفش، چرم 
 7. ایجاد و راه اندازی پارک مشترک با کشورهای خارجی

عملکرد:

 1. احصاء مشوقهای حمایتی
 2. تعیین و تخصیص زمین برای ایجاد و راه اندازی پهنه فناوری
 3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین

کانون مجتمع علمی، تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی

اختصاص 13 هکتار در مرحله اول و امکان افزایش تا 25 هکتار در شمال تبریز 

دلایل انتخاب كانون:
داشتن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی – سابقه فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی – دارای طرح مدون و مصوب هیئت امنای مجتمع علمی ،فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی- قرار گرفتن در داخل شهر

محور اصلی فعالیت كانون:
استقرار ستاد مرکزی کانون سلامت

اقدامات (پروژه ها):

 1. آماده سازی زیر ساختها                                              
 2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون   
 3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد                        
 4. احداث آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 5. احداث ساختمان (دفاتر و کارگاهها)مرکز رشد  
 6. احداث مراکز مسکونی و رفاهی مورد نیاز

کانون برق و الکترونیک و لوازم خانگی

اختصاص 50 هکتاراز زمینهای مربوط به شهرکهای صنعتی برق و الکترونیک و لوازم خانگی

محور اصلی فعالیت كانون: 
برق و الکترونیک و لوازم خانگی و  IT

اقدامات (پروژه ها):

 1. تکمیل زیر ساختها 
 2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون 
 3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد
 4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
 5. ایجاد مرکز تحقیقات برق و الکترونیک و لوازم خانگی 

عملکرد:

 1. احصاء مشوقهای حمایتی
 2. تعیین و تخصیص زمین برای ایجاد و راه اندازی پهنه فناوری
 3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین
 4. برنامه ریزی و اقدام برای احداث 2 برج فناوری 
 5. برنامه ریزی و اقدام برای احداث آزمایشگاه مرجع برق و الکترونیک
 6. برنامه ریزی و اقدام برای راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری برق و الکترونیک

کانون چرم 
اختصاص 50 هکتاراز زمینهای مربوط به شهرکهای صنعتی چرم
محور اصلی فعالیت كانون: 
فناوریهای چرم

اقدامات (پروژه ها):

 1. تکمیل زیر ساختها 
 2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون 
 3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد
 4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)
 5. ایجاد مرکز تحقیقات چرم 

عملکرد:

 1. احصاء مشوقهای حمایتی
 2. تعیین و تخصیص زمین برای ایجاد و راه اندازی پهنه فناوری
 3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین
 4. برنامه ریزی و اقدام برای احداث آزمایشگاه مرجع چرم
 5. برنامه ریزی و اقدام برای راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری چرم

کانون دانشگاه شهید مدنی 

اختصاص 217هکتاراز زمینهای مربوط به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محور اصلی فعالیت كانون: 
انرژی های نو

اقدامات (پروژه ها):

 1. تکمیل زیر ساختها 
 2. احداث و تجهیز ساختمان اداری کانون 
 3. احداث  آزمایشگاه مرجع و تایید استاندارد
 4. احداث ساختمان مراکز رشد (دفاتر و کارگاهها)

عملکرد:

 1. احصاء مشوقهای حمایتی
 2. تعیین و تخصیص زمین برای ایجاد و راه اندازی پهنه فناوری
 3. تهیه ، تنظیم و مبادله تفاهم نامه همکاری فی مابین
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟