اعضای هیئت مدیره سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت در هیئت

به نمایندگی از

عکس

1

آقای علی رضا

کریمی

رییس هیئت مدیره

شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری

2

آقای صالح

هوشیار زرنقی

نایب رییس هیئت مدیره

سازمان همیاری شهرداری های استان

3

آقای عبدالرضا

واعظی هیر

عضو هیئت مدیره

پارک علم و فناوری استان

4

آقای اصغر

عسگری تکلدانی

عضو هیئت مدیره

دانشگاه تبریز

5

آقای اکبر

غلام پور

عضو هیئت مدیره

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟