دبیر هیات
دبیر هیئت اجرایی  طبق بند (2) ماده (4) آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/01/15 ، مدیر عامل سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری است که توسط دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شود.
لذا بر اساس ابلاغ دبیرکل شورای عتف، آقای سعید غریب خواجه دبیر هیئت اجرایی هستند.
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟