اعضای هیئت
ردیف نام  نام خانوادگی سمت اجرایی سمت در هیئت محل درج عکس 
1 محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی رییس هیئت اجرایی
2 سعید غریب خواجه مدیرعامل سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز دبیر و عضو هیئت اجرایی
3 حمید رضا قاسم زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری جانشین استاندار در هیئت و عضو هیئت اجرایی
4 جواد  رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری عضو هیئت اجرایی
5 اکبر فتحی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان عضو هیئت اجرایی
6 حبیب امین زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عضو هیئت اجرایی
7 محمد فرزاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان عضو هیئت اجرایی
8 داود  بهبودی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز عضو هیئت اجرایی
9 جعفر صبحی رئیس هیأت مدیره صنایع صبح پارلا آسیا   عضو هیئت اجرایی
10 سعید صالح ودادی سرپرست بانک اقتصاد نوین شمال غرب کشور عضو هیئت اجرایی
11 صمد  حسن زاده مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز عضو هیئت اجرایی
12 میررضا مجیدی
رئیس دانشگاه تبریز
عضو هیئت اجرایی
13 محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  تبریز عضو هیئت اجرایی
14 عبدالرضا واعظی هیر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی عضو هیئت اجرایی
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟