شبکه های نوآوری و فناوری

   در خصوص تقویت روح تتبع و ابتکار در زمینه‌های علمی و با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان، همچنین کمک به توسعه پایدار ملی - منطقه‌ای، افزایش ثروت و تجهیز استان به فناوری‌های پیشرفته و توسعه آن از طریق فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان و انتخاب این استان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی، شبکه‌های فناوری و نوآوری استان آذربایجان شرقی با حمایت منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز در سال 93 شکل گرفتند که تاکنون نیز فعال می باشند و در طی زمان به تعداد آنها اضافه شده است. هدف اصلی تشکیل این شبکه ها، ایجاد یک سازمان مجازی فرابخشی از نخبگان و متولیان دلسوز در منطقه در راستای تسهیل، ایجاد بستر همکاری هماهنگ و هم‌افزای توسعه فناوری است. شبکه های فناوری و نوآوری منطقه ذیل هیات اجرایی استانی سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و شورای دبیران فعالیت می نمایند و هر شبکه آیین‌نامه اجرایی مشخص دارد. 
 
اهداف کلی شبکه‌ها
 • بسترسازی، ترویج، تولید، توسعه و ارتقاء دانش در حوزه فناوری مربوطه
 • بسترسازی، ایجاد، توسعه و ارتقاء فناوری مربوطه
 • حمایت، تجاری سازی، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری مربوطه
 • شناسائی عناصر فناوری و سازماندهی آنها بصورت یک شبکه
 • افزایش ارزش افزوده تولیدی شبکه
 • افزایش سهم ارزش افزوده دانش بنیان از کل ارزش افزوده استان
وظایف عمومی شبکه ها
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری برنامه راهبردی توسعه حوزه مربوط به شبکه
 • تعریف پروژه های پیشران برای حوزه شبکه
 • بستر‌سازی برای ایجاد هماهنگی در تولید، توسعه فناوری و شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری
 • بسترسازی برای استفاده هم افزا از امکانات موجود حوزه شبکه
 • کمک به تجاری‌سازی فناوری
 • ایجاد هماهنگی بین سازمان های دولتی، مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و بخش خصوصی
 • تهیه و تدوین برنامه جامع فناوری و نوآوری در بخش مربوط
 • تعیین اولویتهای تحقیقاتی و تجاری سازی فناوری ها در هر حوزه شبکه
 • تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق آسیب‌شناسی موانع و توسعه فضای رشد فناوری و نوآوری
 • جذب منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فناوری و نوآوری در حوزه های شبکه
 • تلاش برای استاندارد‌سازی محصولات
ترکیب اعضای شبکه‌ها
 • دبیر شبکه  فناوری و نوآوری (رئیس)
 • نماینده سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی 
 • جمعی از متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، صاحبان صنایع، مدیران بخش خصوصی و ...
قلمرو و حوزه فعالیت شبکه ها
قلمرو فعالیت شبکه از نظر جغرافیایی شامل استان، منطقه و سطح ملی و فراملی بوده و از دیدگاه سازمانی کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان های ذیربط در سطح منطقه را در بر می گیرد. از نظر حوزه فعالیت نیز تمامی بخش‌های مربوطه از جمله صنعت، کشاورزی، سلامت، محیط زیست و خدمات را شامل می شود.
 
معرفی شبکه های نوآوری و فناوری سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
 1. شبکه نوآوری و فناوری های مهندسی پزشکی
 2. شبکه نوآوری و فناوری های علوم شناختی
 3. شبکه نوآوری و فناوری های صنایع نساجی و پوشاک
 4. شبکه نوآوری و فناوری های نانو
 5. شبکه نوآوری و فناوری های آب وخاک
 6. شبکه نوآوری و فناوری های نفت و گاز
 7. شبکه نوآوری و فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی
 8. شبکه نوآوری و فناوری های علوم زیستی
 9. شبکه نوآوری و فناوری های انرژی‌های تجدید پذیر
 10. شبکه نوآوری و فناوری های ارتباطات و میکروالکترونیک (فام)
 11. شبکه نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته و کامپوزیت
 12. شبکه نوآوری و فناوری های صنایع غذایی، بهداشتی ، دارویی و آرایشی
 13. شبکه نوآوری و فناوری های صنایع خودرو و قطعه سازی
 14. شبکه نوآوری و فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 15. شبکه نوآوری و فناوری های ذخایر ژنتیکی و زیستی
 16. شبکه نوآوری و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
 17. شبکه نوآوری و فناوری های معدن و فرآوری مواد معدنی
 
 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟