مدیرعامل
آقای سعید غریب خواجه که طبق مصوبه هیئت مدیره به عنوام مدیرعامل سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوروی ربع رشیدی تبریز انتخاب و شروع به فعالیت نموده است.
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟